Edit Quick Reference

Textformateringsregler (E) - Redigeringstips (E)
Stycken: Tryck return två gånger för ett nytt stycke. Använd -> för att indentera text
Listor: * för punktlistor, # för numrerade listor, :term:definition för definitionslistor
Stil: ''kursiv'', '''fetstil''', '''''kursiv fetstil''''', @@typewriter@@ (fast bredd)
Länkar: [[Annan sida]], [[http://www.example.com]]
Grupper: [[Grupp/Sida]] visar Sida, [[Grupp.Sida]] visar Grupp.Sida

Skiljetecken: !, !!, !!! för rubriker, ---- för horisontell linje
Ändra storlek: [+...+] är större, [-...-] är mindre

Hindra formatering: [=...=]
Radbrytning: \\ eller [[<<]]