XL Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into Turkish.

 
 'xlpage-i18n' => 'iso-8859-9',
 'Locale' => 'tr_TR',
 'TimeFmt' => '%d/%m/%Y saat %H:%M',

 ### standard layout strings
 'View' => '',
 'Edit' => 'Düzenle',
 'History' => 'Geçmiş',
 'Print' => 'Yazdır'
 'Recent Changes' => 'Güncel Değişiklikler',
 'Page last modified on $LastModified' => 'Sayfa en son $LastModified tarihinde değiştirildi',
 'Search' => 'Ara',
 'Go' => '',
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_recentchanges' => ''

 ### page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '{$SiteGroup}/Düzenlemeİpuçları',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '{$SiteGroup}/Yüklemeİpuçları',
 '$SiteGroup/Search' => '',
 '$SiteGroup.AllRecentChanges' => '',
 '$Group.RecentChanges' => '',


 ### edit page strings
 'Editing `{$FullName}' => '`{$FullName} düzenleniyor',
 'Describe $Name here.' => '$Name terimini burada açıklayınız',
 'Save' => 'Kaydet',
 'Save and edit' => 'Kaydet ve düzenle',
 'Preview' => 'Önizleme',
 'Cancel' => 'İptal et',
 'Reset' => 'Temizle',
 'Author' => 'Yazan',
 'An author name is required.' => 'Yazanın ismi gerek',
 'Summary' => 'Özet',
 'This is a minor edit' => 'Bu ufak bir değişiklik',
 'Preview `{$FullName}' => '`{$FullName} önizlemesi',
 'End of preview -- remember to save' => 'Önizlemenin sonu -- kaydetmeyi unutmayın',
 'Page is unsaved' => 'Sayfa kaydedilmedi',
 'Top' => 'Sayfa başı',
 'ak_save' => '',
 'ak_saveedit' => '',
 'ak_preview' => '',

 ### page history strings
 '$FullName History' => '$FullName sayfasının geçmişi',
 'Show minor edits' => 'Ufak değişiklikleri göster',
 'Hide minor edits' => 'Ufak değişiklikleri gizle',
 'Show changes to markup' => 'Anahtarlardaki değişiklikleri göster',
 'Show changes to output' => 'Çıktıdaki değişiklikleri göster',
 'by' => 'Düzenleyen:',
 'Restore' => 'Eskiye dön',
 'Added line $DiffLines:' => '$DiffLines. satır eklendi',
 'Added lines $DiffLines:' => '$DiffLines. satırlar eklendi',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Aşagıda verilen $DiffLines. satır',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Aşagıda verilen $DiffLines. satırlar',
 'Deleted line $DiffLines:' => '$DiffLines. satır silindi:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => '$DiffLines. satırlar silindi:',
 'to:' => 'iu şekilde değiştirildi:',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Sayfa Nitelikleri',
 'Attributes' => 'Nitelikler',
 '$FullName Attributes' => '$FullName sayfasının nitelikleri',
 'Set new read password:' => 'Yeni okuma şifresini giriniz:',
 'Set new edit password:' => 'Yeni düzenleme şifresini giriniz:',
 'Set new attribute password:' => 'Yeni nitelik şifresini giriniz:',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',
 'Password required' => '',
 'Name' => '',
 'Password' => '',
 'EnterAttributes' =>
  "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",

 ### search strings
 'Search Results' => 'Arama Sonuçları',
 'SearchFor' => '<em>$Needle</em> için arama sonuçları',
 'SearchFound' => 
  'Aranan metin $MatchSearched sayfanın $MatchCountpages tanesinde bulundu',

 ### upload strings
 'Attach' => '',
 'Uploads' => 'Yüklemeler',
 'Attachments for' => '',
 'File to upload:' => 'Eklenecek dosya:',
 'Name attachment as:' => 'Eklentinin adı:',
 'Upload' => 'Yükle',
 'ULsuccess' => 'Başarıyla yüklendi',
 'ULbadname' => 'Geçersiz eklenti adı',
 'ULbadtype' => ''$upext' izin verilen bir dosya adı uzantısı değil',
 'ULtoobig' => 'dosya sunucunun izin verdiğinden daha büyük',
 'ULtoobigext' => 
  'dosya '$uptext' dosyaları için izin verilen $upextmax bayttan daha büyük',
 'ULpartial' => 'dosya eksik alındı',
 'ULnofile' => 'dosya yüklenmedi',
 'ULexists' => 'Bu isimde dosya zaten var',
 'ULpquota' => 'grup sığası aşıldı',
 'ULtquota' => 'yükleme sığası aşıldı',
 'Set new upload password:' => 'Yeni yükleme sifresini giriniz:', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Vurgu',
 'Emphasized (italic)' => 'İtalik vurgu',
 'Strong' => 'Güçlü vurgu',
 'Strong (bold)' => 'Kalın harflerle güçlü vurgu',
 'Page link' => 'Sayfa bağlantısı',
 'Link to internal page' => 'Site içi bağlantı',
 'link text' => 'Bağlantı metni',
 'Link to external page' => 'Site dışı bağlantı',
 'file.ext' => 'dosyaadı.uzantı',
 'Attach file' => 'Dosya ekle',
 'Big text' => 'Büyük metin',
 'Small text' => 'Küçük metin',
 'Superscript' => 'Üstyazı',
 'Subscript' => 'Altyazı',
 'Heading' => 'Başlık',
 'Subheading' => 'Altbaşlık',
 'Center' => 'Ortala',
 'Unordered list' => 'Sırasız liste',
 'Unordered (bullet) list' => 'Sırasız liste (noktalı)',
 'Ordered list' => 'Sıralı liste',
 'Ordered (numbered) list' => 'Sıralı liste (numaralanmış)',
 'Indented text' => 'Kaydırılmış satır',
 'Hanging indent' => '',
 'Horizontal rule' => 'Yatay cetvel',
 'Table' => 'Tablo',

 ### Others
 'not found' => 'bulunamadı',
 'redirected from' => 'Yönlendiren:',
 '(approve sites)' => '(sayfaları onayla)',
 'This post has been blocked by the administrator' => '',
 'Password encryption' => '',
 'EditConflict' => 
  "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."

 ### Historical
 'SearchWiki' => "Wiki'de Arama", ## extra
 'All Recent Changes' => 'Tüm Güncel Değişiklikler', ## extra
 'Printable View' => 'Yazdırılabilir Görünüm', ## extra
 'Page History' => 'Sayfa Geçmişi', ## extra
 'Edit Page' => 'Sayfayı Düzenle', ## extra
 'WikiHelp' => 'Wiki Yardım', ## extra
 'Retrieved from $PageUrl' => '$PageUrl konumundan alındı', ## extra
 'Site/Search' => 'Site/Wikide arama', ## extra
 'Site/AllRecentChanges' => 'Site/TümGüncelDeğişiklikler', ## extra
 '$Group/RecentChanges' => '$Group/GüncelDeğişiklikler', ## extra
 #'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiTr/WikiYardım', ## extra
 #'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiTr.Düzenlemeİpuçları', ## extra
 #'PmWiki.UploadQuickReference' => 'PmWikiTr.Yüklemeİpuçları', ## extra
 #'Main/SearchWiki' => 'PmWikiTr/WikideArama', ## extraNotes